Echt bizar ... bron: KNHB Besturen Ra

Echt bizar ... bron: KNHB

Website laten maken Besturen Rapid en Bommelerwaard ontmoeten elkaar na gestaakte wedstrijd

Het komt helaas wel eens voor dat een hockeywedstrijd voortijdig wordt gestaakt. Naar aanleiding van de gestaakte wedstrijd tussen Rapid H1 – Bommelerwaard H1, van 15 september jongstleden, en de daarop volgende verklaringen en berichtgeving werd besloten dat de beide verenigingen en de competiWebsite laten maken Tieleiding het Website laten maken Beste met elkaar in gesprek konden gaan om tot een oplWebsite laten maken Ossing te komen.

Tijdens de hoorzitting, waren vertegenwoordigers van de KNHB, de beide aanvoerders alsmede de voorzitters en per club een getuige aanwezig. Alle aanwezigen oordeelden unaniem dat het onduidelijk is hoe een en ander heeft kunnen ontsporen. Een opeenvolgende reeks van misverstanden heeft ertoe geleid dat de wedstrijd tussen Rapid H1 en Bommelerwaard H1 onnodig voortijdig is gestaakt. De KNHB heeft dan ook geoordeeld dat een eenduidige conclusie in deze zaak naar aanleiding van de ontvangen schriftelijke verklaringen én de hoorzitting niet kan worden getrokken. De competiWebsite laten maken Tieleiding van de KNHB heeft daarom voor een alternatieve oplWebsite laten maken Ossing gekozen en besloten de stand bij staken in de 61e minuut, 4-2, aan te merken als eindstand.

Daarbij wordt benadrukt dat indien aan het eind van het seizoen blijkt dat de uitslag van invloed is op de stand met betrekking tot kampioenschap, promotie of degradatie, de wedstrijd alsnog uitgespeeld zal worden.

Sportiviteit en respect
Zowel G.H.C. Rapid en M.H.C. Bommelerwaard als de KNHB hebben Sportiviteit & Respect hoog in het vaandel staan. Betrokkenen betreuren dan ook de gebeurtenissen en het negatieve beeld dat naar aanleiding van deze wedstrijd over beide clubs, de teams en de hockeysport in haar algemeenheid naar buiten is gekomen.

In de zomer speelden beide elftallen nog een oefenwedstrijd tegen elkaar. Een probleemloze en gezellige wedstrijd zo betitelden beide aanvoerders deze wedstrijd. “Achteraf begrijpen we niet dat we deze competitiewedstrijd zo hebben laten eindigen” geeft Jip van Maastricht, aanvoerder van Bommelerwaard H1 aan. “Het zijn stuk voor stuk prima kerels maar we hebben ons blijkbaar teveel laten beïnvloeden door gebeurtenissen buiten het veld waardoor spelmomenten in het veld een negatieve lading kregen en emoties te hoog zijn opgelopen.”

Om de Website laten maken Bestaande, goede relatie tussen spelers van beide teams te onderstrepen komen op initiatief van beide verenigingen de teams van Rapid en Bommelerwaard bij elkaar. Eerst gaan ze een gezamenlijke activiteit uitvoeren, daarna wordt er een gezellig feestje georganiseerd. “We hockeyen voor ons plezier en met respect voor elkaar en onze tegenstanders. Dat laten we ons niet afnemen” zo stelden beide aanvoerders tijdens de zitting.

Beide teams en Website laten maken Besturen nemen afstand van de negatieve berichtgeving die is ontstaan en willen hiermee de zaak achter zich laten en zich weer concentreren op hockey.